Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 21/07/2020 16:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/06/2021 22:43

Anh không tìm rượu giải sầu
Bởi anh đã thấy trong màu mắt em
Giọt thương ướt đọng mi mềm
Khi anh ăn trái cấm miền thiết tha…

Anh không tìm rượu say ngà
Bởi em là cả một toà thiên nhiên
Thơ anh viết xuống man thiên
Từ trong vách động dài lên núi đồi

Anh không tìm rượu say môi
Bởi em là cả một trời môi say
Dù đêm hay buổi ban ngày
Em là men rượu chan đầy trên môi

Anh không tìm rượu vui chơi
Bỏ em thành cánh hoa rơi nhuỵ tàn
Anh xin làm chiếc đò giang
Đưa em về bến trăng ngàn kiếp sau…


23.4.18