Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/08/2020 19:47, số lượt xem: 59

Em ạ, anh quên thu trở lại
Khi chiều nay phố nhẹ sương bay
Có lá vàng khô đùa vai áo
Có gió lạnh lùng ngủ trên tay

Mặt trời ngủ sớm… chưa vào tối
Người về tất tả bóng ngược xuôi
Phố xá đèn màu chen ngũ sắc
Trên trời tinh tú ánh lẻ loi!

Em ạ, anh quên thu trở lại
Nếu trời đừng gọi gió heo may
Nếu đời đừng có màu sim tím
Để Hữu Loan ngồi viết đắng cay!

Em ạ, anh quên thu trở lại
Nếu đừng xơ xác buổi hôm nay
Sông tàn, núi lở, người ly tán
Buồn đẫm hơn thu dệt trời mây…

21.10.18