Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/10/2020 11:25, số lượt xem: 73

Còn ai
thuộc nửa câu Kiều
Để thương
Để khóc
bao nhiêu đoạn trường
Trông về
núi Ngự
sông Hương
Tàn phai hương sắc
đầy
thương tích buồn!

Tiếc thương
một
dải Thu Bồn
Hình hài lở lói nát hồn Huyền Trân!
Kinh thành
lũ lụt về dâng
Khúc Nam ai
nặng
mấy tầng sầu thêm!?

Huyền Trân công chúa (1287 - 1340) là con gái của vua Trần Nhân Tông. Năm 1306, Huyền Trân được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy dải đất từ sông Gianh tới sông Thu Bồn ngày nay.