Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/08/2022 14:39

Non nước
sao
còn chỉ “mùa thu”
Trời quê
sao
chỉ thấy mây mù
Có ai
gom lá vàng
thu úa
Đốt
cháy tan
trời mây âm u…

Thăng Long ơi!
Sao bây giờ
tịch mịch
Còn ai không...
nhắc chuyện
trống Diên Hồng?


13.8.16