Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2021 20:11, số lượt xem: 117

Sương trắng đã về treo đầu ngõ
Bên thềm chậu cúc đã vàng hoa
Hương bưởi lan man hoà trong gió
Én liệng từng bầy ríu rít ca

Sương trắng cũng giăng đầy ngõ phố
Bên cửa nhà ai dán giấy điều
Mấy “cụ đồ tân” bày chữ cổ
Ai người hoài cổ… còn bao nhiêu?

Tháng Chạp người đi… ừ, chắc nhớ
Những mùa xuân cũ nước non xưa
Bên rừng ôm súng nhìn mai nở
Thương nhà, nhớ mẹ mắt rưng mưa

Tháng Chạp em xa… buồn em khóc!
Thương người yêu cách biệt trùng ngàn
Nhìn dáng xuân về lòng khô khốc
Yêu nhau chưa trọn nghĩa tình xuân…

9.1.17