15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/12/2022 20:16

Có anh nắng nhẹ hôn cành
Vắng anh mây nhớ… trời xanh dỗi hờn
Bên anh gió khẽ môi hôn
Xa anh em khóc… mưa buồn... buồn thêm!

                   * * *

Có em mưa bớt lạnh lùng
Vắng em nên gió chập chùng lạnh thêm
Bên em ấm nụ môi hôn
Xa em giấc ngủ cũng hờn dỗi anh!


2013
(Viết chung với HanhNguyen/Sydney, AUS)