Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/08/2020 16:37, số lượt xem: 94

Tình nào bống bống bang bang
Đêm nao xé mảnh trăng vàng chia hai
Kẻ đem may gối đêm Đoài
Người đem trải lối đêm dài phương Nam

Tình nào bống bống bang bang
Dưới hồ cá lội nát tan mây trời
Vầng trăng cũng vỡ làm đôi
Như đời ta lỡ xa xôi truông ngàn…

Tình nào bống bống bang bang
Hết đêm là bóng trăng tan sao chìm
Thơ tình để gió mưa lem
Chim bay biển Bắc ai tìm trời Nam!

Tình nào bống bống bang bang
Đò đời lỡ chuyến ngày tàn bên sông
Chân mây là chiếc cầu vồng
Một vầng "sắc sắc không không"… vô thường!

23.8.17