Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2020 05:14, số lượt xem: 95

Tà dương phủ bóng ngựa hồng
Buổi về bỏ lại cõi lòng hoang vu
Đời dài một cảnh mùa thu
Tháng năm bất tận ngục tù thênh thang!

Tuổi xanh buồn tựa lá vàng
Vó phi trên những dặm ngàn nhiễu nhương
Trên lưng hằn vết đau thương
Trùng trùng sa mạc lấp đường phiêu du

Ngựa hoang còn đó vết thù
Sáng treo trong nắng chiều mù sương phơi
Một hôm gặp dấu chân người
Biết tìm ra lối xa trời tối tăm

Hương từ vạn lý xa xăm
Khơi lên tiền kiếp trăm năm hẹn thề
Ngựa hoang tìm thấy đường về
Để quên đi những tái tê rã rời...

27.1.18