11.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/01/2022 07:10

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Ông Táo
Bữa nay lai đáo
Về cõi thiên cung

Để bẩm tấu cùng
Ngọc hoàng Thượng đế
Sớ dâng kể lể
Chuyện cũ năm qua

Tháng Chạp Hăm Ba
Táo xin bẩm báo
Dù chuyện bát nháo
Mèo mửa chó chê!

Mà có người mê
Táo xin tấu lại
Không lèo không lái
Chuyện trăm phần trăm!

Tại xứ Việt Nam
Người xây biệt phủ
Chỉ thua ông chủ
“Phây búc”, “Ế pồ”... (*)

Biệt phủ như mơ
Xây nhờ bán chổi
Nhờ nuôi gà nội
“Chẳng phải mượn vay”

Thằng gãy móng tay
Bởi lo lao động
Xây biệt thự rộng
“Chẳng lấy của ai...”

Có thằng lai rai
Chạy xe ôm tối
Mà cũng làm nổi
Dinh thự huy hoàng

Thế giới ngỡ ngàng!
Người sao giỏi thiệt
Mấy tay tài phiệt
Ở phố “U-Ôn”

Xanh mặt hết hồn
Chạy văng mất dép!
Đệ đơn xin dẹp
Đuổi sạch không còn

Tiến sĩ “Sọt Bon”
“Ha Va”, “Cam Rít”...
Kể cả viện MIT
Xứ sở ông Trump
Xuất khẩu tùm lum
Bao nhiêu cấp bằng...

Năm mới Nhâm Dần
Là năm “Con Cọp”
Có người nươm nướp
Vì chúa sơn lâm

Không nói mà làm
Sách xưa có kể
Hùm thiêng Yên Thế
Tới giờ chưa phai

“Nói dông nói dài
Chẳng qua qua nói thiệt”
Táo yêu nước Việt
Bẩm tấu ngọc hoàng

Ơn phép gia ban
Chóng qua khổ nạn
Quê hương xán lạn
Trở lại hồi sinh

Non nước thanh bình
Cho Dân tộc Việt
Táo thần thống thiết
Dâng sớ tấu trình

Thượng đế anh minh
Ngọc hoàng vạn tuế!
Vạn, vạn tuế!


* Facebook, Apple
Phố Wall - New York (Hoa Kỳ)
Đại học Sorbonne (Pháp)
Đại học Harvard (Hoa Kỳ)
Đại học Cambridge (Anh)
Viện M.I.T (Massachusetts, Hoa Kỳ)