Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/11/2020 17:18, số lượt xem: 65

Áo đạo vinh hoa đã mấy mùa
Tám gian chánh kiến người vắng thưa
Rong rêu phủ bốn bờ diệu đế
Bát nhã ngập chìm trong gió mưa
Ngổn ngang trên lối về tam bảo
Quạ đứng thành hàng trên ngói xưa
Cũng may bồ đề còn xanh lá
Cho hồn hoài cổ… nhớ thương xưa.