Lại mùa đông
đến
với mình
Heo may se sắt bao tình nhớ thương
Niềm đau
rách nát quê hương
Nỗi buồn
xa cách yêu thương đoạn trường!

Lại mùa lá ngủ lòng đường
Sương
vây trên lối
Sương
trườn lên vai
Lạnh lùng
thiếu đói bàn tay
Khát khao
hơi ấm hình hài em yêu

Lại mùa đông lạnh cô liêu
Mắt
nhìn khói thuốc lêu bêu dệt sầu
Tình
bây giờ biết tìm đâu
Nên
câu lục bát
khơi
màu tương tư!


3.12.21