Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2020 08:16, số lượt xem: 73

Sáng nay
thăm lại Sài Gòn
Khi
sương trên lá
hãy
còn ngủ yên

Trắng trong dáng ngọc trinh nguyên
Lung linh
tia nắng se duyên từ trời.

Sài Gòn
hai tiếng trên môi
Chân qua phố cũ đánh rơi nghẹn ngào!

Kỷ niệm ơi,
chưa
vẫy chào!
Áo xưa “Hoàng Thị” cất vào tương tư...