Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/10/2022 11:05

Đôi khi ngồi nhớ một mình
Những gì ta đã vô tình lãng quên
Bao nhiêu thứ mới đặt tên
Bao nhiêu cũ kỹ ta quen… đâu rồi!

Chưa quên hai chữ giống nòi
Chưa quên dòng máu là người Việt Nam
Chưa quên bao nỗi lầm than
Một thời đói khổ tay hoang mang… gầy!

Lâu rồi không viết thư tay
Trên tờ giấy trắng kẽ hai hàng đều
Giờ đây năm ngón tay khều
Trên bàn phím chữ dệt thêu tâm tình
Thư đi ngang dọc hành tinh
Khỏi chờ với đợi đinh ninh tháng trời
Mà mất đi cái bồi hồi
Dễ thương khi đứng khi ngồi trông thư
Đôi khi đường điện bỗng hư
Mới hồi tưởng buổi trăng thu xưa nào
Nhìn Computer lặng màu
Nhớ thương cái thuở kê đầu Radio


Thôi về trong cõi tâm vô
Để xa đi nỗi vật vờ nhớ quên
Sự đời Sáng Tạo nào lên
Sẽ là Huỷ Diệt một tên cũ nào
Xin đời còn thú tiêu dao
Cho ta sống mãi ngọt ngào yêu thương
Yêu người yêu thật bình thường
Yêu ta với một quê hương vĩnh hằng!


19.10.22