Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/10/2021 19:03

Anh đưa em về quê hương bình an
Có một ngàn năm nô lệ lầm than!
Răng đen, yếm vải bước cùng ra trận
Giày cỏ, tầm vông đi diệt hung tàn.

Anh đưa em về quê hương bình an
Di tích ngậm ngùi, di tích hiên ngang
Đồng trụ rêu xanh đã mờ phai dấu
Ống đồng còn nhắc mãi với “Thoát Hoan”.

Anh đưa em về quê hương bình an
Ngắm lửa Lam Sơn soi máu sông Đằng
Dấu ngựa oai linh bình Nam, phạt Bắc
Có tiếng mài gươm dưới ánh trăng vàng.

Anh đưa em về quê hương bình an
Xứ sở ca dao, non nước hội làng
Đem cả chí nhân mà thay cường bạo
Đại nghĩa vinh quang quyết thắng bạo tàn!


26.10.18

“Lấy chí nhân mà thay cường bạo
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn”
Nguyễn Trãi tiên sinh (1380–1442)