Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/07/2021 14:12

Trăng
ngoài nội
Mây
trên ngàn
Niềm riêng viết gửi mấy hàng thơ yêu
Vọng nghe
tiếng hạc trong chiều
Thả bay
vần điệu gợi nhiều thiết tha

Rưng rưng
đã
mấy trăng qua
Tri âm
bặt tiếng tình xa mịt mờ
Đò giang
lạc
giữa đôi bờ
Thơ vần thiếu điệu…
hững hờ thơ rơi!

Tương tư tóc thả bên trời
Nếu
không nhớ
chắc
thấy đời vô tư!
Hỏi mây
chỉ thấy lửng lờ
Hỏi trăng dưới nước
cũng
vờ trầm tư…

Tri âm
đã
lạc vào thu
Để đầy gió bấc lạnh ru ngõ chiều…