Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/05/2022 06:05

Gió đưa rụng cánh phượng hồng
Nghe hồn xao động mấy dòng thời gian
Hiên đời giờ bóng chiều loang
Mắt còn thương mỗi khi hoàng hôn rơi!

Mưa bay cánh phượng rã rời
Cho tương tư rụng xuống trời yêu thương
Sớm mai gội nắng sân trường
Hoàng hôn đón gió dưới đường lá bay

Nắng ru cánh phượng hồng say
Tháng năm vần vũ chưa phai dấu đời
Ai thiêu sách vở đi rồi
Mặc... hồn xin giữ làm người quê hương!

Áo ai cánh phượng hồng vương
Cho tôi xin nhặt lấy tương tư về
Để hồn sống trọn tình quê
Tâm tư gói ghém tìm về quê hương.


16.5.22