Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 12/10/2021 18:46

Sài Gòn ai có thương về
Phạm Duy nằm đó mân mê nỗi buồn
Phố buồn (*) nay đã buồn hơn
Gót nào qua phố dỗi hờn rụng rơi!

Làm sao ngăn mắt lệ rơi?
Sài Gòn nghẹn đắng xa rời tiếng ca
Chế Linh buồn nhớ quê nhà
Mang thân lữ thứ đường xa mịt mù

Sài Gòn đâu có mùa thu
Mà sao bàng bạc âm u một trời
Bàn chân qua phố rã rời
Chỉ còn nghe tiếng lả lơi gọi mời

Sài Gòn mắt đã chờ lâu
Có ai ngồi đếm lá sầu rụng rơi…


2013
* Phố buồn tựa đề một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy.