11.00
Đăng ngày 10/07/2020 20:52, số lượt xem: 101

Thơ ai?
Nào phải anh đâu!
Thơ Nguyên Sa đó
một màu trắng mưa
Yêu em yêu cả ngày xưa
Cho em về thuở mắt chưa biết buồn!

Trả em mười tám tuổi hồng
Cho đêm nguyệt hạ bềnh bồng theo mây
Trăng cài trên lá trên cây
Môi anh cài dưới hình hài trâm anh

Thơ ai?
Nào phải thơ anh!
Thơ Hồ Dzếnh đó  
thiên thanh một màu
Anh chưa lần hái mù u
Yêu em nên nợ bao thu vẫn còn!

Dù sen nở cánh vô thường
Tình trong vô lượng còn thương vĩnh hằng
Ngàn sau còn bóng trăng vàng
Tình anh mang tuổi của trăng... đâu già!

3.6.17