Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/09/2020 20:44, số lượt xem: 71

Tay buông thả nhẹ tiếng đàn
Heo may bất chợt về ngang ngõ chiều
Nhạc lời toàn chữ nghĩa yêu
Hát lên cho bớt rong rêu hồn người

Hát cho khơi ấm vành môi
Thở ra cho phiến lòng trôi muộn phiền
Đàn gieo có lúc lặng yên
Mà môi chưa dứt sầu riêng một trời

Tóc nào thơm vướng bờ môi
Cho ta ngỡ sợi tơ trời buộc nhau
Tay nào in vết cấu cào
Để môi thấm đẫm ngọt ngào bên môi

Chiều tôi nghe tiếng đàn tôi
Bài tình ca chở bóng trời thương xưa
Ngoài hiên tiếng giọt thu mưa
Rơi trên thềm cũ đã thừa tương tư...

15.9.20