Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/11/2020 18:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2021 14:48

Tin đời cũng đẹp như thơ
Leo lên cành bưởi đón chờ duyên rơi
Làm thơ yêu tặng cho người
Treo trên nhánh trúc trăng phơi đẹp lời

Bóng nghiêng quá nửa hiên đời
Áo cơm còn nợ chưa vơi phong trần
Trên lưng mang vết thù hằn
Còn dăm mớ tuổi mong cầm cố nhau

Trời hành một trận bể dâu
Vết thương để lại ngàn sau chưa lành
Chùa chiền xây khắp non xanh
Như Lai có độ tội danh thấu trời?!

Nhạc vàng xưa vẫn ru lời
Xua tan rêu nấm hồn người bao năm
Lắng trong giai điệu thăng trầm
Nghe từ đất cũ nẩy mầm hương xưa

Nhớ lời thơ của Tố Như
“Đoạn trường” kết lại bằng từ “Tân thanh”
Chân trời còn rợn cỏ xanh
Gió lên rụng hết mấy nhành sầu đông…