Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/07/2021 20:57

Chỉ còn lại nắng như xưa
Tiếng chim ngày cũ gọi trưa bên thềm
Gió hiu hiu cỏ lá mềm
Ru chân bước nhẹ về tìm dấu xưa

Gió ru cành lá đong đưa
Rụng đầy hoa nắng thềm xưa vắng người
Ngồi nghe niềm nhớ rã rời
Em xa xôi quá nghẹn lời yêu thương

“Cù Lao Phố”… nắng vương vương
Sầu trên vai áo đầy thương tích đời
Đường xa gặp gỡ vài lời
Bạn bè chia sẻ ngậm ngùi tuổi tên!

Bốn mươi năm lẻ chưa quên
Thương quê hương cũ gọi tên nhau về
“Cù Lao Phố”… nắng hồn quê…


20.3.16
Kỷ niệm chuyến về thăm Cù Lao Phố (Biên Hoà)