Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/09/2020 15:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2021 10:55

Đêm kia nằm mộng thấy vua Trần
Hiện về cùng tướng sĩ ba quân
Gươm báu sáng ngời trên chiến mã
Lệnh truyền xử tội lũ gian thần!

Hình tội cho ai làm dân khổ
Lưu đày kẻ hiếp người thế cô
Trảm đầu những ai làm mất đất
Tiên đế dày công giữ cơ đồ.

Người lên núi Quyết khấn Quang Trung
Người ra Phú Thọ vái vua Hùng
Người đi Yên Tử cầu tiên đế
Người khóc âm thầm cảnh non sông!


Hoàng đế Trần Nhân Tông (1258-1308):
- Đã chỉ huy 2 trận chiến thắng giặc Nguyên Mông vào năm 1285 và năm 1288.
- Gả người con gái duy nhất là công chúa Huyền Trân cho Chiêm vương là Chế Mân để nước Đại Việt có được dải đất từ sông Gianh đến sông Thu Bồn.