Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/07/2021 08:25

Miền trung
cát trắng thuỳ dương
Ai ngờ nên nỗi
tang thương
ngỡ ngàng!
Thương dân
mắt
đẫm lệ hàng
nhìn
thuyền phơi bãi
như
quan tài buồn!

Mần răng…
cho hết oán hờn?
Trước cơn
biển chết
núi mòn
sông khô…
Thương thay
ai đó dưới mồ
Khóc thầm
ôm
mối dại khờ
chung thân!

Mần răng…
nếu có ăn năn?
Hãy
nhìn sông núi
một lần thảnh thơi
Súng gươm
rồi cũng cạn lời
Trời quê
đất Tổ
còn nơi chốn về

Mần răng…
giữ trọn lời thề?
“Bình Ngô đại cáo”
Đường về Lũng Nhai
Ngàn năm đâu dễ xoá phai…