Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2020 19:17, số lượt xem: 75

Đời trên mưa nắng mai chiều
Buồn tênh trong mắt đăm chiêu tháng ngày
Trông theo chiếc lá vàng bay
Ngồi nhai cái tuổi vàng phai qua đầu

Kinh thư mấy quyển ngàn câu
Chỉ mong hai chữ “vô cầu” đừng quên!
Một ngày là một cuộc duyên
Trên sông khói sóng còn nguyên thuở nào

Thâm Tâm buồn bởi vì đâu?
Bài thơ “Tống Biệt” héo sầu nhân gian!
Đèn khuya bấc lụn lửa tàn
Bên hiên còn ánh trăng vàng lả lơi…

5.5.17