Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/10/2022 20:12

Nằm mơ… đọc sách bên đèn
Dùi mài kinh sử đợi lên kinh kỳ
Một lều, một chõng đi thi
Hẹn sau lục nguyệt vinh quy về làng

Cưỡi con ngựa trắng lộng vàng
Quân hầu áo đỏ hai hàng hiên ngang
Loa hô “tân trạng về làng”
Trẻ, già áo mới hân hoan bên đường

Làm quan chăm chút Ngũ thường
Tam cương giữ vẹn đẹp đường nhân gian
Không gây nên cảnh lầm than
Sống tình độ lượng an nhàn cuộc sinh

Tỉnh mơ… chợt thấy giật mình!
Thời nay đi học chỉ vin vào tiền
Ngày dài chăm chỉ “học thêm”
Chưa thi thì đã đủ yên tâm rồi

Muốn thêm danh lợi trong đời
Bỏ tiền “chạy ghế”, “chạy nơi” là thường
“Công hầu khanh tướng” khoa trương
Rồi ra một cảnh “phường tuồng” lấm lem!

Lại mơ… đọc sách bên đèn
Có em soi bóng bên rèm dệt tơ
Làm anh xao động ý thơ
Em thay áo nguyệt anh vờ vịt trăng…


28.10.22