Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/10/2022 19:10

Mỗi năm
trời
một lần thu
Biết em có nhớ lời ru bên nhà
Nhớ
hiên phủ bóng trăng tà
Thềm sương
in
bóng giao hoà
tóc mây

Bây giờ
không phải là hai
Dư âm còn lại bên tai thì thầm
Cám ơn
Ừ nhé, tri âm!
Mong
ngày trở lại
tay
cầm nhớ thương

Rồi
ta giũ áo
đoạn trường
Phơi
lên cành trúc
thả
hương mặn nồng
Mưa tuôn nước chảy về nguồn
Băng qua
biển nhớ, sông buồn, suối mơ

Ta về lại khúc sông thơ
Trăm năm
một bến một đò
đón đưa
Thơ
treo nhành liễu
ngại mưa
Thì
treo trên vách
đẹp vừa tình sâu

Khép cho nhau cánh môi sầu
Như
hoa sắc tím
còn sâu hương thừa
Ngọt ngào
trong
tiếng dạ, thưa
Cảm ơn mưa nắng đổ vừa hương duyên


9.10.18