Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/12/2021 13:35

Thôi về mặc áo tỳ kheo
Tay ôm bình bát lần theo dấu đời
Đi qua khổ nạn đời người
Để nghe tiếng oán than trời đất rung!

Yêu em lòng dạ bao dung
Sắc – không vô tưởng
Kiết – hung vô thường
Ngồi nghe thế cuộc nhiễu nhương
Lương tri khánh tận bên đường quê hương

Thôi về nhặt nắng khơi sương
Tìm trong dư ảnh soi gương lại đời
Nghe nhân gian tiếng ai cười
Mang vào lịch sử mặt người điêu ngoa!

Ngồi nghe núi hát rừng ca
Trùng dương sóng vỗ thiết tha ngàn đời
Nhân tâm rụng vỡ tơi bời
Tiếng cười nhân thế tan trời giá đông…


28.12.21