Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2020 20:32, số lượt xem: 74

Ngâm lên dăm khúc sầu thi
Bài thơ “Tống Biệt” nỗi bi thương đời
Quê hương nhận diện mặt người
Khơi lên dĩ vãng chôn lời điêu ngoa!

Ngâm lên dăm khúc ly ca
Mùa thu viễn xứ Nguyên Sa nhớ nhà
Gửi hồn thương nhớ người xa
Hương tình xếp giữ trong tà lụa hoa

Hát lên dăm khúc dân ca
Em bao nhiêu tuổi vẫn là quê hương
Đời qua mai nắng chiều sương
Tóc mây vẫn gọi đêm hương ngọc ngà

Hát lên dăm khúc thương ca
Giữa ngày rụng vỡ điêu ngoa lòng người
Hôm nay đây dưới mặt trời
Nước non ai khóc...
Ai cười với ai?!

27.9.20