Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/09/2022 19:57

Gió giận hờn… bởi vì đâu?
Hàng cây đứng khóc rụng bao lá vàng
Đường chiều hong sắc úa vàng
Lòng anh thắc mắc lá vàng chờ ai?

Nhiều khi đi dưới hàng cây
Đếm thời gian đã qua đây mấy rồi?
Nhiều khi ghế đá anh ngồi
Mà lòng thương nhớ một người nơi đâu!

Nắng giận hờn... bỏ đi đâu?
Cho mây vội vã kéo mau mưa về
Hồn anh như có bão về
Niềm thương nỗi nhớ tứ bề vây quanh

Em giận gi? Sao bỏ anh?
Quê hương mòn mỏi bên anh mỏi mòn
Ngàn năm trái đất vẫn tròn
Là duyên hai đứa sẽ còn gặp nhau…


22.9.14