Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/09/2022 17:42

Chiều ai đốt lá trên sân...
Heo may về đứng tần ngần... dỗi thêm!
Làm cho lá đổ đầy thềm
Bao nhiêu lá rụng bao niềm nhớ thương

Làm sao đốt hết lá vương
Trên thềm mùa lá sầu thương rụng đầy
Làm sao nói hết phút này
Nhớ thương quay quắt ngày dài yêu em!

Mây chiều về thả trôi êm
Chia từng vạt nắng vàng thêm dáng chiều
Lòng anh thương nhớ em nhiều
Tóc chia đường gió sợi đều yêu thương

Làm sao nói hết lời thương
Khi ngày nắng gió, mưa tuôn ban chiều
Làm sao nói được tình yêu
Ngày qua chỉ biết tình nhiều thiết tha…


Mùa lá rụng 2 ngàn 13