Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/01/2021 18:41, số lượt xem: 109

Mong đón em về thương tóc rối
Cho mắt môi cười bên mắt môi
Bỏ mặc nhân gian ngoài song cửa
Khép lại đất trời với ta thôi.

Mong đón em về yêu hoa cúc
Bên chiều nắng muộn nở vàng sân
Anh hái mồng tơi về pha mực
Chép tình yêu đó mãi còn xuân.

6.1.21