Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/02/2022 20:24

Dịch Tàu chưa dứt nguồn cơn
Chiến tranh lên đỉnh căm hờn nhân gian
Vô tâm
Vô đạo
Vô nhân
Cúi lưng mặc áo thiêu thân dại khờ!

Văn minh nhân loại ơ thờ
Ăn mày dĩ vãng xoá mờ lương tâm
Máu xương thành bại chưa phân
Đã ghi vào sử lập thân tội đồ!

Tháng Hai lịch sử chia bờ
Hiện ra nhân thế chưa mờ lương tri
Tháng Hai ghi dấu sầu bi
Gian đồ cúi mặt, thị phi ngỡ ngàng!

Thiên thu điểm mặt bạo tàn
Chỉ đem xơ xác cơ hàn nhân sinh
Bao giờ cho hết điêu linh?
Bao giờ non nước thanh bình nở hoa?


27.2.22 “Chia buồn Ukraine!”