Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2020 13:26, số lượt xem: 180

Hoa nào buồn hơn cánh Ti gôn?
Cảnh đâu buồn hơn cảnh Sài gòn?
Hoa vỡ chừ Sài gòn cũng vỡ
Tan tác trời ơi… nhói cả hồn!

Phố buồn hơn lục bát Nguyễn Du
Cây sầu hơn thuở Phạm Thiên Thư
Ngồi làm thơ “Ngày Xưa Hoàng Thị”
Sài gòn ơi, phố xá tương tư…

“Em ra đi nơi này vẫn thế”
Sao người đi đi mãi không về
Trịnh Công Sơn… quên ngày tháng cũ
Sài gòn đâu đến nỗi tái tê!

Em ra đi bỏ lại Sài gòn
Anh về đây chỉ thấy buồn hơn
Dáng ngọc năm xưa chừ đã vỡ
Như cánh Ti gôn… rụng hoàng hôn!

Sài gòn 5.11.16