Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/02/2022 19:25

Trót lỡ sinh trong thế kỷ buồn
Nửa đời lạc lõng nước cùng non
Nửa hồn mang vết thương bầm tím
Một nửa hồn kia cũng giận hờn!

Áo rách cho đời còn thương áo
Mắt sầu để thấy những khổ đau
Thời gian quay quắt hồn một niệm
Chờ ngày sông núi hẹn hò nhau

Tóc chia đường gió sầu hai hướng
Một nửa nghìn trùng, nửa quê hương
Người chân xa bước đường viễn xứ
Người đắm thân vào bãi đau thương!

Còn thương rau đắng quê hương đó
Tình vẫn chờ nhau trên chuyến đò
Sơn ca còn biết bay tìm núi
Ta sẽ về bên lối hẹn hò…


24.2.14