Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/02/2022 07:45

Nhất: một. Nhị: hai
Nữ: gái. Nam: trai
Trường: dài. Đoản: ngắn
Bạch: trắng. Vân: mây

Mộc: cây. Thổ: đất
Tử: mất. Tồn: còn
Tử: con. Tôn: cháu
Lục: sáu. Tam: ba

Gia: nhà. Quốc: nước
Tiền: trước. Hậu: sau
Thủ: đầu. Nhãn: mắt
Nã: bắt. Cầm: đàn

Can: gan. Huyết: máu
Y: áo. Tâm: lòng
Phu: chồng. Phụ: vợ
... Học nhiêu đây đỡ!