Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Covid (10)

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/05/2021 20:09, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/07/2021 19:08

Cầu ơn
Chúa
ngự thiên đàng
Cầu
Như Lai
nhập niết bàn linh thiêng
Chúa
ban phép rửa tội truyền
Phật
đem giải thoát tật nguyền nhân gian.

Đông - Tây gặp hoạ nguy nan
Bởi loài ma quỷ satan ẩn mình
Âm thầm giết hại sinh linh
Cướp đi đời sống an bình thế gian

Gây bao thảm cảnh kinh hoàng!
Vùi chôn thế giới điêu tàn tương lai
Nhân gian còn lại chung tay
Diệt quân tà độc cùng loài gian manh

Ba ngôi Thiên Chúa
thiện lành
Tám phương Chư Phật
lòng thành nguyện xin...