Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/08/2020 21:07, số lượt xem: 71

Hôm ấy… trời buồn nắng lưa thưa
Hai mắt nhìn nhau… tiếng môi thừa
Em búi tóc như thời con gái
Ngại chuyến bay dài tóc đong đưa

Hôm ấy… Sài Gòn trời không mưa
Phi trường vài vạt nắng hanh vừa
Trao tay rất nhẹ đôi hành lý
Mà cũng nghe lòng nặng cơn mưa!

Hôm ấy… anh về mưa rất mưa
Lá vàng tơi tả gió đùn đưa
Dù vai ướt lạnh chiều mưa trắng
Hồn ấm bên em mấy hương thừa

Hôm ấy… anh về mưa rất mưa
Chiếc lá vàng khô chẳng đợi mùa
Rụng xuống vai anh như thầm nhắc
Yêu em tình muộn… còn bay mưa…

2.9.16