Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/09/2021 08:39

Đừng buồn anh nữa nghe em
Để đông trở gót, lũ chim quay về
Em buồn đông sẽ lê thê
Mắt môi ướt đẫm đêm về cô liêu.

Yêu em xin giấc nuông chiều
Cho mi em hết rong rêu làm mùa
Mắt em thôi hết làm mưa
Môi hồn nhiên lại đuổi xua phiến sầu.

Yêu em xin giấc dài lâu
Bốn mùa hoa cỏ lao xao đêm ngày
Đồi non không ngại dốc dài
Tay mân mê giữ trang đài cho em.

Đừng buồn anh nữa, em ơi!
Để câu lục bát lạc rơi mất vần
Cho anh xin hứa một lần
Yêu em tha thiết… một lần yêu thôi!


14.3.15