Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/04/2022 06:19

Lệnh truyền
ngưng
cuộc hành quân
Tay
buông thép súng
Mắt
dâng lệ nhoà

Nghe tim
từng mảnh vỡ ra
Rơi
trên đất Mẹ
chan hoà nỗi đau!

Tay
nâng súng lệnh
ngang đầu
Quốc kỳ trước mặt cúi chào lặng thinh!

Còn
viên đạn cuối
cho mình
Chết
theo hồn nước
trọn
tình chinh nhân


8.4.17