Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 19/08/2021 14:39

Gà đen
thì
gọi “gà ô”

Ngựa đen
cũng
bảo “ngựa ô”
lạ lùng!

Mèo đen
lại
gọi “mèo mun”

Chó đen
bảo “Mực”...
“Bùi khùng” tính sao!?