Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2020 16:18, số lượt xem: 68

Buồn buồn lấy chữ ra chơi
Nhìn qua, ngó lại thấy đời đảo điên!
Dẫu sao thì chữ vẫn hiền
Cho ta còn chút hồn nhiên với đời.

Buồn buồn giở chữ ra chơi
Để cho ta thấy đâu lời đẹp xinh
Như sen mọc giữa bãi sình
Mà hoa chẳng thấy hôi tanh mùi bùn!