Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/07/2022 20:42

Trót lỡ sinh ra thời lửa khói
Lỡ nhìn dấu đạn xé tường vôi
Lỡ nghe tiếng đổ đêm hoả pháo
Lỡ thuộc lòng bài “Tiếng nước tôi”

Trót lỡ yêu em lòng không dối
Dù đời ngăn lối cách chia đôi
Áo cũ không mờ phai sông núi
Yêu em, anh chỉ một lời thôi!


2014