Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/09/2021 18:55

Sầu này tôi bán có ai mua?
Dài theo mưa nắng gối hai mùa
Một bóng trăng quê màu lá úa
Một trời mây nước xót xa đưa.

Hờn này tôi bán có ai mua?
Ngàn năm xương máu xót xa vừa
“Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử” (*)
Non nước sao đành nỡ bán mua!

Tình này anh chẳng bán đi đâu
Dành để yêu em đến ngày sau
Mơ giấc chinh nhân ghì tay súng
Giữ đất quê hương diệt kẻ thù.

Hồn này anh chẳng bán đi đâu
Chân anh dẫm đạp chiếu công hầu
Ngoảnh mặt áo thêu màu khanh tướng
Chỉ biết yêu em và... ca dao.


25.6.14

* Thơ thi sĩ Trung Hoa Văn Thiên Tường 文天祥 (1236-1283): “Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”.