Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/11/2021 19:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 11/11/2021 19:37

Ca dao có tiếng ầu ơ
Nên lòng người vẫn còn mơ cội nguồn
Ngàn năm khói sóng còn buồn
Thì còn mây trắng hoàng hôn xứ Đoài

Những mong kết trúc cùng mai
Gói tơ cùng tóc với bài ca dao
Yêu thương kính cẩn câu chào
”Đào hoa y cựu” vẫn màu thanh tân

”Đoạn trường” chưa đến canh tàn
”Tân thanh” còn vọng ngỡ ngàng nữa sao?
Nhân duyên ai biết vì đâu?
Nguyễn Du lại biết nghẹn ngào về sau!

Ầu ơ trong tiếng ca dao
Ai bày cho vút sầu cao ngút ngàn?
Ngàn năm khói sóng không tan
Còn buồn mây trắng mênh mang xứ Đoài

Người yêu người mãi xa hoài
Ca dao còn đó tiếng dài… ầu ơ…


18.7.17
“Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
Câu thơ của thi sĩ Trung Hoa thời nhà Đường, Thôi Hộ (742 – 805)