Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2020 20:16, số lượt xem: 67

Cà phê đáy cốc nhạt nhoà phai
Gió bấc hiên ngoài lạnh buốt vai
Áo lụa bay theo ngày dĩ vãng
Tay còn lóng ngóng đợi tương lai
Lạnh lùng chiếc lá vàng rơi rụng
Gió thổi qua thềm chẳng ai hay
Có một gã khờ ngồi lặng lẽ
Đếm nỗi vàng phai rụng thêm ngày…

Đếm nỗi vàng phai rụng từng ngày
Phong trần chưa hết đọng trên vai
Từ độ biết yêu mùi má phấn
Hiên đời chưa ấm nổi vòng tay
Sông dài hun hút chiều thăm thẳm
Thuyền tình sóng gió bạt lất lây
Chí lớn chết theo ngày quốc biến
Nên đời treo mãi bóng trăng gầy!

25.11.17