Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/10/2022 06:30

Đế vương mấy thuở xa hoa
Tháng năm gió bụi rồi ra điêu tàn!
Nhân gian chưa dứt lòng tham
Tiền quyền chia chác
Nợ nần trả vay!

Vận đời
thay đổi
đổi thay
Sử xanh há dễ cho ai vẽ vời!


Tháp Chàm Nha Trang 1.5.21