Em là ai giữa đời này?
Đứng bên chiều muộn tóc cài sương phai
Tay anh đầy những heo may
Yêu em chưa muộn để vay nồng nàn

Đời qua mấy độ đông hàn
Mà tình còn ấm sau làn áo rơi
Bao nhiêu nắng đổ mưa trôi
Bỏ qua hờn dỗi nên thôi ngại ngần

Em là ai giữa cuộc trần?
Theo anh tính cuộc nợ nần yêu thương
Cho hồn lặng gió tan sương
Đêm đông giá lạnh đem hương tình nồng

Em là ai giữa mùa đông?
Tiễn đưa mấy ngọn đông phong về ngàn
Tay em se sợi tơ vàng
Cho con chim mộng rộn ràng ca vang...


7.12.22