Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2020 05:41, số lượt xem: 90

Người xưa giả áo từ quan
Đem theo chữ nghĩa về làng dạy nhân
Thảnh thơi rủ mộng công thần
Sớm hôm vui với nghĩa gần tình xa.

Không quên hai tiếng sơn hà
Thành tâm dạy dỗ người ra con người
Nhìn đời tựa cánh mây trôi
Chữ “Tâm” để lại cho đời mượn soi.

Thầy xưa chưa có một người
Để cho nhân thế tiếng cười thiên thu
Ngày nay “thầy” lắm khi mù
“nhân tâm”, “ái quốc”, “diệt”, “ngu”… chẳng tường!

“Pétrus Ký” mất tên trường
“Chu Văn An” bụi phấn vương nghẹn ngào!
Một trời rách nát hư hao
Hai Mươi - Mười Một… buồn sao là buồn!