Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/07/2021 17:27

Nhiều khi muốn được làm phiến đá
Không biết đau thương với căm hờn!
Mặc mưa giông hay trời tuyết giá
Trời lạnh lùng đá cũng lạnh hơn!

Nhiều khi muốn được làm chiếc lá
Không biết vui và cũng không buồn!
Ở trên non hay lòng phố xá
Cũng im lìm chẳng có gì hơn!

Biển mặn...
Lòng người ai có mặn?
Khi nhìn non nước buổi hôm nay
Trời quê hương còn thêm bao vết hằn
Cho thấm mặn dày thêm trang sử Việt!

“Ai yêu nước Việt hơn người Việt?” (*)


* Câu thơ của thi sĩ Kiên Giang trong bài thơ Tình nước.