Sớm mai thức dậy thấy trời
Nắng reo trên lá… lá rơi xuống thềm
Nằm nghe phố xá buồn tênh
Mấy con chim sẻ cũng quên nô đùa.

Có khi thức dậy thấy mưa
Mưa từ tháp cổ “Diễm xưa” bay về
Nghe tim có chút vỗ về
Dư âm ngày cũ thuở quê hương còn.

Sớm mai thức dậy mỏi mòn
Không gian mang nặng tin buồn dài thêm
Đua nhau say máu kim tiền
Từ đâu có kẻ ăn trên xác người!?

Sớm mai vắng lặng tiếng cười
Sài Gòn
thêm gót bỏ đời đi xa
Niềm tin ai bỏ trước nhà
Sài Gòn
mưa nắng chan hoà… khó quên!


23.8.21
(Viết cho Sài Gòn những ngày đau nặng sang tháng thứ IV)